همواره ,رعایت خواهیم 

ما جسم و دل خود را پرورش می‌دهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم.راه راستین مبارزه را می‌پیمائیم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم.با قدرتی راستین می‌کوشیم تا روح فروتنی را در خود بوجود آوریم .ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد.و به درجات بالا تر از خود احترام می‌گذاریم.ما از خشونت می‌پرهیزیم.و همواره به یاد پروردگار توانائیم.

 

ما هرگز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد و همواره به ایمان ، عقل و قدرت می اندیشیم تا از خواسته های دیگر  هرچه دورتر شویم!  تا جان در بدن داریم ضوابط مربوط به کاراته را رعایت خواهیم کرد و می‌کوشیم تا به راه و هدف واقعی دست یابیم. اوس

منبع اصلی مطلب : کاراته
برچسب ها : همواره ,رعایت خواهیم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : سوگند نامه کاراته