کاراته

1- کاراته تنها آموزش در دوجو نیست و فراتر ار آن است.

2- فراموش نکنید کاراته با ری(خم شدن برای ادای احترام) شروع و خاتمه می یابد.

3- در کاراته هرگز اول حمله نکنید.

4- کسی که کاراته تمرین می کند باید جانب عدالت و انصاف را رعایت کند.

5- اول خودتان را بشناسید بعدا می توانید دیگران را بشناسید.

منبع اصلی مطلب : کاراته
برچسب ها : کاراته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : 19 اصل قانون کاراته